Celovška industrijska in obrtna cona Vzhod/Ost

4

Podjetja


150

Število zaposlenih


210000

Površina v m2 

2

Težišča

KIZ Ost

Površina: 210.000 m² kakovostnih industrijskih in obrtnih zemljišč, logistično optimalno priključenih na obstoječo prometno infrastrukturo, lega neposredno ob cesti Koralmbahn in ca. 4 kilometre od avtocestnega priključka A2-Südautobahn. Cena 60 €/m².

kiz-ost